Toets Wetgeving en Openbaar gezag / Exam of Netherlands Maritime Legislation and Public Authority

Exam of Netherlands Maritime Legislation and Public Authority

Tijdens het mondelinge examen wordt van buitenlandse kapiteins, die een Nederlandse vaarbeboegdheid willen aanvragen, kennis van hoofdlijnen en de structuur van diverse wetten en regelgeving getoetst. Het betreft wetten en de daarop gebaseerde regelgeving op het terrein van veiligheid en beveiliging van zeeschepen, bemannen van zeeschepen, werk- en leefomstandigheden aan boord van schepen enz.  Aan de orde komen o.a. Schepenwet, Wet voorkoming verontreiniging van het miieu door zeeschepen, Wet zeevarenden, Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet, Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek, alsmede diverse Besluiten en ministeriele Regelingen. 

Cursusinformatie

Doelgroep:
Kapiteins van niet Nederlandse nationaliteit die onder Nederlandse vlag willen varen. Voorheen moesten ook eerste stuurlieden en hoofdwerktuigkundigen die op een schip onder Nederlandse vlag wilden varen dit examen afleggen. Na de invoering van de nieuwe Wet Zeevarenden op 3 mei 2014 moet alleen de kapitein dit examen nog afleggen. Wel moeten de andere genoemde functies en daaraan toegevoegd de tweede werktuigkundige schriftelijk kunnen aantonen dat ze kennis hebben van de Nederlandse wetgeving.
Voorwaarden voor deelname:
Goede kennis hebben van de Engelse taal daar de toets in het Engels wordt afgenomen. Stuurman of werktuigkundige opgeleid volgens STCW 1978 (inclusief Manilla amendments 2010) De deelnemer wordt geacht de syllabus goed bestudeerd te hebben. Op verzoek kan NTTA de syballus per e-mail sturen aan de rederij of de kandidaat.
Locatie:
Bornholmstraat 20, 9723 AX Groningen
Max. aantal deelnemers:
1 Personen
Opmerkingen:
Het examen wordt in overleg afgesproken. Eerste herkansing kan na minimaal 24 uur. Indien men dan wederom zakt, dient men twee maanden te wachten met het opnieuw aanvragen van de toets.
Meenemen:
Geldig paspoort en geldige vaarbevoegdheid
Bijzonderheden:
Het examen wordt in overleg tussen NTTA en de rederij afgesproken. Eerst herkansing kan na minimaal 24 uur. Indien men dan wederom zakt, dient men twee maanden te wachten met het opnieuw aanvragen van de toets.

Cursusdata

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

Atoomweg 2-H
9743 AK Groningen
Telefoon 050 311 73 85
info@ntta.nl

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1